Ke stažení

Na tomto místě naleznete všechny potřebné dokumenty k poskytování našich služeb.

Žádost o umístění do domova pro seniory

Vyjádření lékaře - příloha k žádosti o umístění

Kompletně vyplněnou žádost a potvrzené vyjádření lékaře doručte osobně nebo písemně na adresu domova pro seniory. V případě dotazu se obracejte na sociální pracovnice Domova.

Žádost o poskytování pečovatelské služby

Kompletně vyplněnou žádost doručte osobně nebo písemně na adresu Městského ústavu sociálních služeb. V případě dotazu se obracejte na vedoucí pečovatelské služby.

Žádost o poskytování odlehčovacích služeb

Vyjádření lékaře - příloha k žádosti o poskytování odlehčovacích služeb

Kompletně vyplněnou žádost a potvrzené vyjádření lékaře doručte osobně nebo písemně na adresu domova pro seniory. V případě dotazu se obracejte na sociální pracovnice Domova.