Ke stažení

Na tomto místě naleznete všechny potřebné dokumenty k poskytování našich služeb.

V případě zájmu o naše služby nejprve kontaktujte sociální pracovnici Mgr. Jiřinu Pospíšilovou, která Vám podá základní informace o službě a vysvětlí jak dále postupovat při vyplnění a podání Žádosti o poskytnutí  sociální služby.

POZOR!

=>ŽÁDOST SI PODÁVEJTE POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE JSTE SCHOPNI ZAČÍT VYUŽÍVAT SLUŽBU NEJPOZDĚJI DO 14 DNŮ OD PŘIJETÍ ŽÁDOSTI. NEPODÁVEJTE SI ŽÁDOST JEN "PRO JISTOTU - KDYBY JEDNOU" - TAKOVOU ŽÁDOST NEMŮŽEME PŘIJMOUT.

=>POKUD NEBUDOU DODÁNY VŠECHNY POTŘEBNÉ DOKUMENTY NA NAŠICH TISKOPISECH, NEZLE PŘIJMOUT ŽÁDOST! 

Zde si můžete stáhnout potřebné dokumenty (všechny je potřeba k žádosti o službu doložit):

Žádost o poskytnutí sociální služby - Domova pro seniory    (žádost nezapomeňte podepsat)

Vyjádření lékaře - příloha k žádosti o poskytnutí sociální služby DpS

Zásady ochrany osobních údajů - příloha k žádosti o poskytnutí sociální služby  (souhlas nezapomeňte podepsat)

 

 

V případě zájmu o naše služby nejprve kontaktujte vedoucí pečovatelské služby Jitku Kočkovou, DiS., která Vám podá základní informace o službě a vysvětlí jak dále postupovat při vyplnění a podání Žádosti o poskytnutí  sociální služby.

 

Zde máte možnost si předem stáhnout potřebné dokumenty:

Žádost o poskytování pečovatelské služby  (žádost nezapomeňte podepsat)

Zásady ochrany osobních údajů - příloha k žádosti o Pečovatelskou službu  (souhlas nezapomeňte podepsat)

 

V případě zájmu o naše služby nejprve kontaktujte sociální pracovnici Mgr. Jiřinu Pospíšilovou, která Vám podá základní informace o službě a vysvětlí jak dále postupovat při vyplnění a podání Žádosti o poskytnutí  sociální služby.

POZOR! POKUD NEBUDOU DODÁNY VŠECHNY POTŘEBNÉ DOKUMENTY NA NAŠICH TISKOPISECH, NEZLE PŘIJMOUT ŽÁDOST! 

Zde si můžete stáhnout potřebné dokumenty (všechny je potřeba k žádosti o službu doložit):

Žádost o poskytování odlehčovacích služeb  (žádost nezapomeňte podepsat)

Vyjádření lékaře - příloha k žádosti o poskytování odlehčovacích služeb (k Vyjádření lékaře doporučujeme dodat i Výpis ze zdravotní dokumentace ošetřujícího lékaře, pro případ akutního stavu klienta, kdy může ihned zasáhnout ústavní lékař)

Zásady ochrany osobních údajů - příloha k žádosti o umístění  (souhlas nezapomeňte podepsat)