Domov pro seniory

Domov pro seniory zahájil svoji činnost v únoru roku 1995. Objekt domova byl postupně přebudován z pečovatelského domu (ve standardní panelové zástavbě). Kapacita domova je 113 lůžek.

Číst více

Pečovatelská služba

Využívání Pečovatelské služby napomáhá klientům setrvat co nejdéle v jejich domácím prostředí. Klientům je poskytován zejména dovoz obědů, donáška nákupů, pomoc při osobní hygieně a další činnosti spojené se zajištěním chodu domácnosti. 

Číst více

Odlehčovací služby

Posláním Odlehčovacích služeb je poskytnout pobytové služby a péči osobám, o které se po omezenou dobu nemohou postarat dosud pečující fyzické osoby. Dále za pomoci a podpory poskytované služby motivovat klienty při sociálním začleňování - působit aktivně a vzhledem k jejich individuálním potřebám umožnit žít aktivní, důstojný a plnohodnotný život.

Číst více

Doplňková činnost

V rámci doplňkové – hostinské činnosti nabízíme stravování v jídelně Domova pro seniory pro širokou veřejnost. Kapacita doplňkové činnosti je omezena.

Číst více