Ing. Mgr. Lizáková Miroslava, MBA

Ředitelka MÚSS

tel: 474 375 414 

mobil: 608 262 718 

e-mail:

Po dobu mateřské dovolené prosím 

kontaktujte zástupkyni ředitelky

Bc. Janu Šupovou, DiS.

Kuncová Jana

Rozpočtářka MÚSS 

tel: 474 375 414 

mobil: 607 962 783 

e-mail:

 

Bc. Šupová Jana, DiS.

Manažer kvality, zástupkyně ředitelky

tel: 474 375 414

mobil: 607 840 071

e-mail:

 

Veronika Slezáková

Vedoucí sestra

tel: 474 333 260 

mobil: 775 320 249

e-mail:

 

Mgr. Pospíšilová Jiřina

Sociální pracovník

mobil: 721 070 758 

e-mail:

Tarbajová Lenka

Provozář stravovacího úseku

tel: 474 375 360 

mobil: 721 070 867 

e-mail:

Kočková Jitka, DiS.

Vedoucí pracovník v sociálních službách - pečovatelská služba 

tel: 474 375 660 

mobil: 722 722 941 

e-mail: