06. 04. 2020 Preventivní uzavření

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich klientů, přátelé

☝️stojíme před těžkým a zásadním rozhodnutím. V současné době je velice obtížné odhadnout správný okamžik na jeho uskutečnění. V rámci ochrany našich klientů jsme se po řádné konzultaci s naším zřizovatelem a Krajskou hygienickou stanicí rozhodli náš Domov z preventivních důvodů úplně uzavřít. Nebudeme čekat na prvního nakaženého virovým onemocněním, nebudeme riskovat zdraví našich klientů, nebudeme ohrožovat naše zaměstnance.

🚷Termín úplného uzavření Domova zatím není pevně stanoven, dojde k němu v nejbližších dnech ihned po testování zaměstnanců na COVID-19 s negativním výsledkem. K preventivnímu testování jsme se rozhodli přistoupit, abychom měli jistotu, že personál, který bude o naše klienty pečovat, je zdravý a nákaza klientů opravdu nehrozí. Nelekejte se proto testovacích sanitek v našem městě.

🙏Našich 16 dobrovolných zaměstnanců bude k ubytování využívat přilehlou MŠ v Dlouhé ulici. K přechodu do Domova budou využívat pouze pozemek MŠ a MÚSS, aby nepřišli do kontaktu s jinou osobou. Nikdo jiný nebude mít za běžných okolností do Domova přístup. Dojde tak k úplně izolaci
klientů a zaměstnanců od potenciálního zdroje nákazy.

🤝Velice si ceníme odhodlání našich zaměstnanců toto vše podstoupit. Dobrovolně opouštějí své rodiny a budou se věnovat pouze našim klientům. Přejeme jim mnoho energie a optimismu k překonání nelehkého období bez přesně stanoveného konce. Náš personál je natolik profesionální, že
všichni společně věříme ve šťastný konec.❤️

👏Prosíme i vás, když tleskáte všem, kteří stojí v první linii, vzpomeňte si i na naše děvčata a i jiné pracovníky v sociálních službách, kteří tuto obtížnou práci vykonávají opravdu srdcem a jsou ochotni obětovat své soukromí,pohodlí a čas našim seniorům. Jim patří také velké poděkování.❤️

👉Tímto děkujeme ale i celému týmu, který doposud zajišťuje chod Domova a Pečovatelské služby - pečovatelkám, zdravotním sestrám, pracovníkům v sociálních službách, kuchařkám, pracovnicím úklidu a prádelny, údržbářům, a všem "z kanceláří".❤️

☎️Abyste neztratili kontakt se svými příbuznými na telefonním čísle 607 840 021 si můžete domluvit hovor s Vašimi blízkými, který Vám následně zajistíme.
Stejně tak můžete využít linku na SKYPE, na které své příbuzné můžete vidět "naživo", najdete nás pod nickem: Domov pro seniory Klášterec nad Ohří.

🚗Pečovatelská služba bude poskytovat i nadále své služby bez omezení.

 

 

 

03. 04. 2020 Naše kuchařky nás rozmazlují

Nebojte se! Nestrádáme  Naše kuchařky nás rozmazlují👌👩‍🍳

 

Více ve fotogalerii ZDE 

 

 

 

02. 04. 2020 Dezinfekce prostor MÚSS

Dnes byla provedena dezinfekce kolem celého našeho areálu JSDH Klášterec nad Ohří, děkujeme 👌

 

Více ve fotogalerii ZDE 

 

 

 

01. 04. 2020 Poděkování

Městský ústav sociálních služeb velmi DĚKUJE:
- firmám Jiří Ouda - Kabel1 a JACH REKLAMA za výrobu ochranných štítů
- společnosti Eurofoam Bohemia s.r.o. za matrace a kláštereckým hasičům za dodání postelí pro náš krizový tým
- kláštereckým základním školám a Gymnáziu a SOŠ za zapůjčení štítů, ochranných brýlí a digitálních teploměrů
a také všem Vám, kteří nám neustále nosíte látkové roušky s láskou  šité - Papírnictví - p. Jandová, Tenisový klub Evženie, Radka, z.s., DDM Šuplík Kadaň, BOS Automotive Products CZ s.r.o a dalším soukromým osobám, kterých se mnohdy ani nestihneme zeptat na jméno.
VŠEM VÁM PATŘÍ VELKÝ DÍK🙏😷🤝
 

 

 

28. 3. 2020 Další režimová opatření

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich klientů,
dle nařízení vlády v souvislosti se současnou epidemiologickou situací nákazy Covid-19 a zvýšeným rizikem přenosu nákazy mezi klienty navzájem a zaměstnanci Domova pro seniory jsme nuceni přistoupit na další režimová opatření:
- maximální omezení pohybu klientů po zařízení a vzájemných návštěv na pokojích
- zrušení všech skupinových aktivit
- zrušení společného stravování, stravování pouze na vlastních pokojích
- zákaz pobytu ve společných prostorech v celém areálu
- každodenní kontrola zdravotního stavu všech klientů se zaměřením na příznaky respiračního onemocnění
- měření teploty u všech klientů 2x denně
- měření teploty všech zaměstnanců při příchodu do zaměstnání
- personál používá ochranu úst a nosu po celou dobu práce
- klienti používají ochranu úst a nosu při opuštění pokoje

Děkujeme všem rodinným příslušníkům a blízkým našich klientů za pochopení, věříme, že tato opatření nejsou jednoduchá, ale snažíme se pomocí nich chránit naše klienty.
Klienti ale v tuto chvíli potřebují i Vás, snažte se být s nimi co nejvíce v telefonickém kontaktu a psychicky je podporovat.