Projekt „POJĎ SI SE MNOU HRÁT“

Česká i světová společnost se nachází v nové, dosud neznámé situaci, na kterou je třeba reagovat na úrovni jednotlivce i všech systémů společnosti. Ukazuje se, že pro mnohé je problematika stárnutí neuchopitelná a ve společnosti vzniká jistý mezigenerační dluh.

Na téma života ve stáří, které je přirozenou etapou lidského života, existují bohužel závažné mýty a nebezpečné předsudky. Změnit je můžeme pouze výchovou mladé generace, proto jsme vytvořili tento projekt, jehož cílem je u dětí rozvíjet empatii a úctu ke stáří a jeho pozitivní vnímání a pomoci aktivně udržet seniory v jejich duševní a fyzické svěžesti. Tyto dvě generace posílí vzájemné porozumění.

poj si se mnou hrat 09 11 2016 20161110 2074043939poj si se mnou hrat 3 18102016 20161024 1336515956

Projekt byl zahájen v srpnu 2016 prvním setkáním dětí z mateřské školy Duha a našich seniorů na zahradě Domova, kde proběhlo společné posezení a hraní různých her. Dále byly domluveny pravidelné schůzky dětí a seniorů na každou středu dopoledne. Senioři mohou při těchto setkáních děti pouze sledovat, nebo se s nimi zapojit do společné hry. Pokud počasí nedovolí trávit společný čas na zahradě, mohou se setkávat ve společenských prostorách Domova pro seniory.

Čas od času také přijdou děti potěšit naše klienty s besídkou – přednášením básní a zpěvem či tanečky. Každé setkání provází zájem, radost a smích, nebo také slzy dojetí. Tímto se daří ukázat, že senioři, i přes svá věková a zdravotní omezení, jsou neocenitelným přínosem pro společnost a to díky životním zkušenostem, nadhledu, historické paměti a morálním zásadám. Děti danou pravidelností setkávání ztrácejí ostych a přinášejí svou bezprostředností, elánem spoustu radosti seniorům.

navstva dti z ms 20160819 1586933859navstva dti z ms 20160819 1025296332