Poděkování NF TESCO - Vy rozhodujete, my pomáháme

 Městský ústav sociálních služeb DĚKUJE NADAČNÍMU FONDU TESCO za poskytnutí nadačního příspěvku na realizaci projektu ZÁBAVA NA DOSAH RUKY. MÚSS získal od nadace Tesco nadační příspěvek ve výši 20.000,-Kč na pořízení interaktivního dotykového stolu SenTable. 

Tento dtescootykový stůl nabízí klientům možnost zkvalitnění a zpestření jejich života prostřednictvím aplikací, které jim umožní celé spektrum aktivit od zábavy, komunikace po trénink kognitivních funkcí a různých individuálních či skupinových terapií. Klientům tak lze dopřát nevšední zábavu. Je to pro ně nový způsob, jak za pomoci moderní techniky formou zábavy procvičovat a udržovat své dovednosti a schopnosti. 

Změny v návštěvách od 9.7.2021

 

Návštěvy jsou možné každý den bez objednání od 9.00 do 11.00 a od 13.00 do 17.00hod.

 Návštěvu je možné vykonat pokud doložíte, že jste:

- absolvovali nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem

- absolvovali nejdéle před 72 hodinami POC antigenní test s negativním výsledkem

- byli plně očkováni proti onemocnění COVID-19 a OD DRUHÉ DÁVKY JIŽ UPLYNULO 14 DNÍ

- prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dnů,

- absolvovali v rámci povinného testování zaměstnanců nejdéle před 72 hodinami test s negativním výsledkem (potvrzením zaměstnavatele nebo čestným prohlášením).

Ostatní opatření zůstávají stále v platnosti - měření teploty před vstupem na pokoj a po celou dobu návštěvy používání respirátoru.

 

Více informací na tel. č. 607 840 021

Nově na návštěvu i o víkendu

 Aktualizace dne: 28. 6. 2021
Návštěvy jsou možné každý den bez objednání od 9.00 do 11.00 a od 13.00 do 17.00hod.
Návštěvu je možné vykonat pokud doložíte, že jste:
- absolvovali nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem
- absolvovali nejdéle před 72 hodinami POC antigenní test s negativním výsledkem
- byli očkováni proti onemocnění COVID-19 a od první dávky
           a) dvoudávkového schématu uplynulo 22 dní
           b) jednodávkového schématu uplynulo 14 dní
- prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dnů,
- absolvovali v rámci povinného testování zaměstnanců nejdéle před 72 hodinami test s negativním výsledkem (potvrzením zaměstnavatele nebo čestným prohlášením),
- absolvovali ve škole nebo školském zařízení nejdéle před 72 hodinami test s negativním výsledkem (potvrzením školy, čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby).
Ostatní opatření zůstávají stále v platnosti - měření teploty před vstupem na pokoj a po celou dobu návštěvy používání respirátoru.
Více informací na tel. č. 607 840 021

Nová pravidla pro návštěvy od 8.6.2021

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich klientů,
 
Ministerstvo zdravotnictví znovu zmírnilo podmínky, za kterých můžete navštívit Vaše blízké. Návštěvu je možné vykonat pokud doložíte, že jste:
- absolvovali nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem
- absolvovali nejdéle před 72 hodinami POC antigenní test s negativním výsledkem
- byli očkováni proti onemocnění COVID-19 a od první dávky
a) dvoudávkového schématu uplynulo 22 dní
b) jednodávkového schématu uplynulo 14 dní
- prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dnů,
- absolvovali v rámci povinného testování zaměstnanců nejdéle před 72 hodinami test s negativním výsledkem (potvrzením zaměstnavatele nebo čestným prohlášením),
- absolvovali ve škole nebo školském zařízení nejdéle před 72 hodinami test s negativním výsledkem (potvrzením školy, čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby).
Ostatní opatření zůstávají stále v platnosti - měření teploty před vstupem na pokoj a po celou dobu návštěvy používání respirátoru.
 
Stále také můžete využít návštěvní místnost.
 
Vše po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle 607 840 021