Zákaz návštěv od 15.11.2021

 
Vážení příbuzní a blízcí našich klientů,
vzhledem k tomu, že do našeho zařízení byl po návštěvě klienta v rodině zjištěn pozitivní případ Covidu-19, uzavíráme na doporučení hygienické stanice naše zařízení pro všechny návštěvy od 15.11.2021. Klienti, kteří jsou nyní v izolaci nemohou opustit Domov. Tento zákaz je pouze po dobu nezbytně nutnou, než budou známy výsledky testování.
 
NÁVŠTĚVNÍ MÍSTNOST
Pro návštěvy, je zřízena návštěvní místnost s oddělenými vchody a zabezpečením tak, aby nedošlo k případné nákaze (tzv. bezkontaktní zóna). Návštěvy klientů je možné uskutečnit pouze v pracovní dny (mimo víkendy, svátky a dny pracovního klidu) po dobu maximálně 20 minut. Zúčastnění musí mít zakrytý nos a ústa po celou dobu návštěvy a při vstupu do místnosti si budou dezinfikovat ruce. Po uskutečnění jedné návštěvy bude celý prostor desinfikován, proto je návštěvní doba časově omezena. Aby se návštěva mohla uskutečnit u většiny klientů, nebude možné se objednávat opakovaně na každý den.
Pro objednávku návštěvy v návštěvní místnosti je nutné si telefonicky rezervovat čas na tel. č.: 607 840 021 ve všední dny od 8.30 do 14.30 hod.
 
BALÍČKY
Podepsané balíčky pro klienty je možné donášet po zazvonění na recepci.
 
Děkujeme za pochopení.

Nová pravidla k návštěvám od 15.11.2021

Vážení příbuzní a blízcí našich klientů,

vzhledem ke stále se zhoršující epidemiologické situaci upřesňujeme podmínky pro návštěvy Domova pro seniory a Odlehčovacích služeb platné od 15. 11. 2021

Návštěva musí písemně prokázat, že:

- absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) provedený zdravotnickým zařízením s negativním výsledkem

- absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR test s negativním výsledkem

- nebo v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19

- nebo byla očkována proti COVID-19 a doloží toto národním certifikátem o provedeném očkování a od očkování již uplynulo 14 dní.

Návštěva je možná každý den v době od 9.00 do 11.00 a od 13.00 do 17.00 hodin.

Osoby vstupující na návštěvu nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a:

- při vstupu do budovy si změří teplotu u terminálu na měření teploty a vydezinfikují si ruce

- po celou dobu návštěvy je osoba povinna používat respirátor třídy FFP2, KN95 nebo nano roušku bez výdechového ventilu, který si přinese nepoužitý a po celou dobu návštevy u klienta ho má správně nasazený tak, aby byla zakrytá ústa i nos (výjimku mají děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku, které nemusí mít ochtanu nosu a úst a dále děti do 15 let, které mohou mít i jiný ochranný prostředek např. chirurgickou roušku).

Děkujeme, že se chováte zodpovědně a respektujete tato pravidla.

Nová pravidla k návštěvám od 8.10.2021

Vážení příbuzní a blízcí našich klientů,
 
vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci jsme vytvořili nová PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY KLIENTŮ DOMOVA PRO SENIORY A ODLEHČOVACÍCH SLUŽEB platná od 8.10.2021:
 
Návštěva musí písemně prokázat, že:
-v posledních 48 hodinách, absolvovala POC antigenní test nebo PCR test na Covid-19 s negativním výsledkem (výjimku mají děti do dvou let)
-nebo v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
-nebo byla očkována proti COVID-19 a:

        -od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud  nebyla aplikována druhá dávka

        - od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale nevíce než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

        - od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,
 
- a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
 
Návštěva je možná každý den v době od 9.00 do 11.00 a od 13.00 do 17.00 hodin.
 
Osoby vstupující na návštěvu:
•při vstupu do budovy si změří teplotu u terminálu na měření teploty a vydezinfikují si ruce
•po celou dobu návštěvy je osoba povinna používat respirátor třídy FFP2, KN95 nebo nano-roušku bez výdechového ventilu, který si přinese nepoužitý a po celou dobu návštěvy u klienta ho má správně nasazený tak, aby byla zakrytá ústa i nos.
 
Děkujeme za respektování těchto pravidel.

Poděkování NF TESCO - Vy rozhodujete, my pomáháme

 Městský ústav sociálních služeb DĚKUJE NADAČNÍMU FONDU TESCO za poskytnutí nadačního příspěvku na realizaci projektu ZÁBAVA NA DOSAH RUKY. MÚSS získal od nadace Tesco nadační příspěvek ve výši 20.000,-Kč na pořízení interaktivního dotykového stolu SenTable. 

Tento dtescootykový stůl nabízí klientům možnost zkvalitnění a zpestření jejich života prostřednictvím aplikací, které jim umožní celé spektrum aktivit od zábavy, komunikace po trénink kognitivních funkcí a různých individuálních či skupinových terapií. Klientům tak lze dopřát nevšední zábavu. Je to pro ně nový způsob, jak za pomoci moderní techniky formou zábavy procvičovat a udržovat své dovednosti a schopnosti.