Pokyny pro návštěvy od 25.5.2020

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich klientů,

od pondělí 25.5.2020 budou opět povoleny návštěvy v Domově pro seniory. Na základě toho Ministerstvo práce a sociálních věcí vytvořilo Doporučený postup pro aplikaci návštěv u klientů v zařízeních sociálních služeb, prosíme respektování těchto pravidel:

1. Návštěvy jsou povoleny pouze v době od 9.00 – 11.00 hod. a od 14.00 – 18.00 hod.
2. Každá návštěva (osoba) bude při vstupu do objektu zapsána v knize návštěv, kde bude uvedeno jméno a příjmení osoby, telefonní číslo a jméno klienta, kterého jde tato osoba navštívit.
3. Každá osoba je dotázána na symptomy onemocnění COVID-19.
4. Osobě je při vstupu změřena tělesná teplota. Pokud má tato osoba teplotu nad 37,0 °C nebo jiný pozitivní příznak nemoci, nelze návštěvu uskutečnit.
5. Osoba je povinna použít připravenou dezinfekci na ruce, návleky na obuv a po celou dobu návštěvy si nesundávat roušku z obličeje.
6. Návštěva na jednolůžkovém pokoji může být max. 2 osoby.
7. Návštěva na dvoulůžkovém pokoji může být max. 1 osoba, pokud je přítomen druhý klient.
8. Návštěva probíhá pokud možno ve venkovních prostorách zařízení (zahrada, pergola) nebo k tomuto účelu vyčleněné místnosti – kadeřnictví.
9. Návštěvám je zakázáno pohybovat se volně po budově, je nutné využít nejkratší přímou cestu ke klientovi na pokoj a zpět a s patřičným odstupem od ostatních.

Očekáváme velký zájem rodinných příslušníků o návštěvu svého blízkého a je možné, že se před hlavním vchodem budou tvořit fronty, proto prosíme o maximální trpělivost a respektování těchto pravidel. Buďte zodpovědní při návštěvě seniorů a dodržujte všechna hygienická opatření, stále jsou nejohroženější skupinou. Nyní je jejich ochrana ve vašich rukách.