Zákaz návštěv v Domově od 17.9.2020

 
!ZÁKAZ NÁVŠTĚV V DOMOVĚ PRO SENIORY!
 s platností od 17. 9. 2020 do odvolání se uzavírá Domov pro všechny návštěvy.
Je možné převzít balíčky pro klienty po zazvonění na recepci od 9.00hod.
 
Děkujeme za pochopení.

14. 08. 2020 Návštěva p. Zbyňka Zemana

Včera nás navštívil pan Zbyněk Zeman se svým australským ovčákem Maxmiliánem Barneym III., aby nám ukázal, co všechno se tito psi zvládají naučit, jak brání své teritorium a jak naopak dokáží být výbornými společníky. 🐶
 
Více v galerii ZDE

 

10. 08. 2020 Projekt Odlehčovací služby v MÚSS

Odlehčovací služby v Městském ústavu sociálních služeb v Klášterci nad Ohří

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím investice do sociální infrastruktury dílčí měrou přispět k úspěchu v procesu snižování nerovností a podpory sociálního začleňování. Realizace investice umožní skokové zvýšení úrovně a kvality poskytovaných sociálních služeb vedoucích k sociální inkluzi a zároveň napomůže odstranění rozdílů, které v úrovni těchto služeb panují mezi jednotlivými regiony.  V souladu se specifickým cílem 2.1 IROP projekt přispěje k dosažení cíle Strategie Evropa 2020 v oblasti boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení a k dosažení národního cíle zachování počtu osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením na úrovni roku 2008 vytyčeného v NPR 2014. Pro řešení problematiky sociálního vyloučení dojde v souladu s SC 2.1 k dobudování potřebné infrastruktury pro poskytování sociálních služeb a doprovodných programů. Podpora směřuje ke službám terénního, ambulantního charakteru a k deinstitucionalizaci, což plně odpovídá současným principům sociálního začleňování.   Výsledkem projektu bude stavební úprava budovy Městského ústavu sociálních služeb skýtajícího zázemí pro poskytování sociálních služeb odpovídající nejen potřebám zaměstnanců a klientů, ale rovněž standardům 21. století a nárokům kladených příslušnými předpisy a dokumenty.  Jednotlivými dílčími cíli tedy jsou: - zvýšení kvality poskytování sociálních služeb v regionu s vysokou koncentrací osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených; - zkvalitnění odpovídajícího zázemí pro pracovníky a klienty; -zvýšení materiálně technické základny žadatele odpovídající standardům 21. století; - odpovídající pozitivní vliv na proces sociální inkluze a množství sociální patologie ve společnosti.

Žadatel projektu: zřizovatel MÚSS - Město Klášterec nad Ohří

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie.

 

Pokyny pro návštěvy od 25.5.2020

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich klientů,

od pondělí 25.5.2020 budou opět povoleny návštěvy v Domově pro seniory. Na základě toho Ministerstvo práce a sociálních věcí vytvořilo Doporučený postup pro aplikaci návštěv u klientů v zařízeních sociálních služeb, prosíme respektování těchto pravidel:

1. Návštěvy jsou povoleny pouze v době od 9.00 – 11.00 hod. a od 14.00 – 18.00 hod.
2. Každá návštěva (osoba) bude při vstupu do objektu zapsána v knize návštěv, kde bude uvedeno jméno a příjmení osoby, telefonní číslo a jméno klienta, kterého jde tato osoba navštívit.
3. Každá osoba je dotázána na symptomy onemocnění COVID-19.
4. Osobě je při vstupu změřena tělesná teplota. Pokud má tato osoba teplotu nad 37,0 °C nebo jiný pozitivní příznak nemoci, nelze návštěvu uskutečnit.
5. Osoba je povinna použít připravenou dezinfekci na ruce, návleky na obuv a po celou dobu návštěvy si nesundávat roušku z obličeje.
6. Návštěva na jednolůžkovém pokoji může být max. 2 osoby.
7. Návštěva na dvoulůžkovém pokoji může být max. 1 osoba, pokud je přítomen druhý klient.
8. Návštěva probíhá pokud možno ve venkovních prostorách zařízení (zahrada, pergola) nebo k tomuto účelu vyčleněné místnosti – kadeřnictví.
9. Návštěvám je zakázáno pohybovat se volně po budově, je nutné využít nejkratší přímou cestu ke klientovi na pokoj a zpět a s patřičným odstupem od ostatních.

Očekáváme velký zájem rodinných příslušníků o návštěvu svého blízkého a je možné, že se před hlavním vchodem budou tvořit fronty, proto prosíme o maximální trpělivost a respektování těchto pravidel. Buďte zodpovědní při návštěvě seniorů a dodržujte všechna hygienická opatření, stále jsou nejohroženější skupinou. Nyní je jejich ochrana ve vašich rukách.

!!!ZÁKAZ NÁVŠTĚV V DOMOVĚ PRO SENIORY!!!

V zájmu ochrany zdraví našich klientů, kteří jsou nyní velmi ohroženou skupinou, a na základě doporučení Krajské bezpečnostní Rady a Krajské epidemiologické stanice vyhlašujeme od dnešního dne tj. 2.3.2020
🚷 ZÁKAZ NÁVŠTĚV 🚷


Zákaz je platný až do odvolání. O znovuotevření Vás budeme opět informovat prostřednictvím Facebooku a na našich webových stránkách.


DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.
Informace jsou možné na tel. 607 840 071 nebo na tel.474 375 414.