25. 11. 2020 Aktuálně: Testování

V pondělí a v úterý proběhlo v pořadí již třetí testování našich klientů a zaměstnanců Domova. Všechny provedené testy byly NEGATIVNÍ. 🙏
 
Každému klientovi našeho Domova jsme na přilepšenou (a vlastně tak trochu i za výdrž při testování) pořídili dvouměsíční kúru VITAMÍNU D, který posílí jejich imunitu. 💊
I nadále dodržujeme přísná hygienická opatření abychom zachovali testování v podobném výsledku. Dle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví končí povinnost testování u klientů dne 3.12.2020 a zaměstnanců dne 12.12.2020.
Stále také platí zákaz návštěv v našem Domově. K setkání se svými blízkými můžete využít návštěvního systému o kterém jsme se zmiňovali v našem předchozím příspěvku.
 

 

Systém návštěv od 24. 11. 2020

Protože se ztráta sociálních kontaktů se svými blízkými negativně podepisuje na psychice našich klientů, rozhodli jsme se zřídit návštěvní místnost s oddělenými vchody a zabezpečením tak, aby nedošlo k případné nákaze.
Návštěvy klientů je možné uskutečnit v pracovní dny vždy 4 návštěvy dopoledne a 4 návštěvy odpoledne po dobu maximálně 15 minut. Rodinní příslušníci budou do budovy vstupovat označeným samostatným vchodem zvenku budovy (viz fotografie; pozor, není bezbariérový). Klient do návštěvní místnosti vstoupí zevnitř budovy. Návštěvní místnost bude přepažena plexisklem, aby nedošlo k žádnému fyzickému kontaktu a případnému riziku přenosu nákazy. Zúčastnění musí mít zakrytý nos a ústa po celou dobu návštěvy a při vstupu do místnosti si budou dezinfikovat ruce. Po uskutečnění jedné návštěvy bude celý prostor desinfikován, proto je návštěvní doba časově omezena. Aby se návštěva mohla uskutečnit u většiny klientů, nebude možné se objednávat opakovaně na každý den.
 
Tento systém návštěv bude spuštěn od úterý 24.11.2020.
Objednávat se můžete již nyní vždy v pracovní dny od 8.30 do 14.30 hod. na telefonním čísle 607 840 021.
Pokud přinesete zároveň balíček pro klienta, prosíme nejdříve ho předejte u vchodu na recepci (v návštěvní místnosti nebude prostor pro předávání balíčků).

20. 11. 2020 Společná procházka

V pátek 20. listopadu jsme vyrazili na společnou procházku, zatím jen v omezeném počtu, ale i za to jsme velice rádi 😊☀️
 
Více v galerii ZDE

 

Změny v Pečovatelské službě

Informace pro klienty Pečovatelské služby, kteří si vyzvedávají oběd v Městském ústavu sociálních služeb v Klášterci nad Ohří

V letošním roce jsme vás již dvakrát informovali prostřednictvím Kláštereckých novin o připravovaných změnách, které se budou týkat klientů Pečovatelské služby využívajících stravování v MÚSS. Jedná se o klienty, kteří si pro obědy docházejí, a klienty, kterým je oběd dovážen domů.

Jednotlivé úkony Pečovatelské služby mohou být poskytovány klientům pouze v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tento zákon upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám, které se vyskytly v nepříznivé sociální situaci. Nepříznivá sociální situace nastává, když k jejímu řešení je potřebná pomoc jiné fyzické osoby a tato pomoc není dostupná z přirozených zdrojů osoby ani běžně dostupných veřejných služeb.

V září tohoto roku se v MÚSS uskutečnila metodická návštěva pracovníků Krajského úřadu Ústeckého kraje a MÚSS bylo doporučeno: vydefinovat si nepříznivou sociální situaci a neuzavírat smlouvy s klienty, kteří se v ní nenacházejí, pokračovat v trendu ukončování smluv s klienty, kteří mají nasmlouvané pouze občasné úkony péče o domácnost či donášku oběda bez dalších návazných úkonů. Snížit objem poskytovaných služeb, které se dají nahradit komerčními službami u klientů, kde je to možné.

Po posouzení sociální situace všech klientů, kteří využívají pouze úkonu poskytnutí stravy, bylo zjištěno, že se aktuálně nenachází v nepříznivé sociální situaci. A zároveň využívají službu, která se dá nahradit komerčními službami (např. restaurace). Proto s nimi musíme ukončit smlouvu o poskytnutí Pečovatelské služby k 31. 12. 2020.

Samozřejmě je možné i nadále, po ukončení smlouvy o poskytování sociální služby, docházet na obědy do MÚSS jako ostatní strávníci bez uzavřené smlouvy o sociální službě. Cena celého oběda je od 1. 1. 2021 v tomto případě stanovena na 115 Kč. Kapacita této možnosti stravování je však omezena. Pokud by klientům tato možnost nevyhovovala, pracovnice MÚSS jsou k dispozici a rády všem poradí, jak a kde nejlépe zajistit stravování komerčními službami. V případě, že dojde ke zhoršení sociální nebo zdravotní situace, je samozřejmě možné znovu kontaktovat Pečovatelskou službu a uzavřít novou smlouvu o poskytovaní sociální služby.

Zákaz návštěv v Domově od 17.9.2020

 
!ZÁKAZ NÁVŠTĚV V DOMOVĚ PRO SENIORY!
 s platností od 17. 9. 2020 do odvolání se uzavírá Domov pro všechny návštěvy.
Je možné převzít balíčky pro klienty po zazvonění na recepci od 9.00hod.
 
Děkujeme za pochopení.