Ceník úhrady za odlehčovací služby

 

Úhrada za Odlehčovací služby

Ubytování (včetně provozních nákladů, úklidu, praní, žehlení, apod.)                       185Kč/den

Celodenní strava(včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy)     149Kč/den

Dietní strava (včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy              161Kč/den

Poskytované úkony sociální péče                                                                                                  130Kč/hodina

Úhrada celkem za 1 den                                                                                                                     334Kč+poskytované úkony

                                                                                                                                                                     (346Kč/dietní strava)

 Ceník je platný od 1. 1. 2020