Odlehčovací služby

 Odlehčovací služba je poskytována dle §44 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Identifikátor služby: 8647982

Služba je poskytována od: 1. 11.2008

Forma poskytování: pobytová

Místo poskytování: Lípová 545, 431 51 Klášterec nad Ohří

Odlehčovací služby se poskytují v objektu Domova pro seniory, služba je poskytována 24 hodin denně. Maximální doba pobytu je stanovena na dobu 3 měsíců.

Okruh osob:

- osoby se zdravotním postižením

- senioři

jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Věková struktura cílové skupiny:

- mladí dospělí 19-26 let

- dospělí 27-64 let

- mladší senioři 65-80 let

- starší senioři nad 80let

Kapacita:

- 4 lůžka

Posláním Odlehčovacích služeb je poskytnout pobytové služby a péči osobám, o které se po omezenou dobu nemohou postarat dosud pečující fyzické osoby. Dále za pomoci a podpory poskytované služby motivovat klienty při sociálním začleňování - působit aktivně a vzhledem k jejich individuálním potřebám umožnit žít aktivní, důstojný a plnohodnotný život.

Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek, který je důležitý k načerpání nových sil pro další náročnou péči o handicapovanou osobu.

Poskytování odlehčovacích služeb je plně zakomponováno do chodu Domova pro seniory. Klienti mají možnost využívat stejné služby jako klienti Domova pro seniory.

V případě zájmu o naše služby nejprve kontaktujte sociální pracovnici Mgr. Jiřinu Pospíšilovou, která Vám podá základní informace o službě a vysvětlí jak dále postupovat při vyplnění a podání Žádosti o poskytnutí  sociální služby.