Odlehčovací služby

Posláním Odlehčovacích služeb je poskytnout pobytové služby a péči osobám, o které se po omezenou dobu nemohou postarat dosud pečující fyzické osoby. Dále za pomoci a podpory poskytované služby motivovat klienty při sociálním začleňování - působit aktivně a vzhledem k jejich individuálním potřebám umožnit žít aktivní, důstojný a plnohodnotný život.

Zahájení poskytování Odlehčovacích služeb rozšířilo nabídku sociálních služeb, která je součástí objektu Domova pro seniory.

 

Posláním Odlehčovacích služeb je poskytnout pobytové služby a péči osobám, o které se po omezenou dobu nemohou postarat dosud pečující fyzické osoby. Dále za pomoci a podpory poskytované služby motivovat klienty při sociálním začleňování - působit aktivně a vzhledem k jejich individuálním potřebám umožnit žít aktivní, důstojný a plnohodnotný život.

 

Okruh osob - tuto pobytovou službu poskytujeme osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

 

Věková struktura cílové skupiny:

  • dospělí (19 - 64 let)
  • senioři (nad 65 let)

 

Kapacita:

  • počet klientů: 4

 

Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek, který je důležitý k načerpání nových sil pro další náročnou péči o handicapovanou osobu. Dále:

  • vytvořit klientům příjemné prostředí, kde se budou cítit spokojeni, budou respektováni a budou zachována jejich práva, důstojnost a vůle,
  • respektovat a uplatňovat práva klientů, vytvářet prostor pro vyjadřování svých potřeb, přání, stížností,
  • podporovat klienty v prosazování svých osobních cílů a prosazování práv, které mohou s pomocí a podporou služby dosáhnout,
  • vytvářet podmínky pro aktivní využívání volného času dle možností a schopností klienta,
  • poskytovat kvalitní sociální služby, které jsou založeny na základních zásadách poskytované služby v Domově pro seniory,
  • umožnit naplňovat fyzické, psychické, společenské, citové a duchovní potřeby, podporou soběstačnosti, zapojením se do různých zájmových činností pomoci strávit čas v domově co nejlépe a nejaktivněji,
  • Poskytování odlehčovacích služeb je plně zakomponováno do chodu Domova pro seniory. Klienti mají možnost využívat stejné služby jako klienti Domova pro seniory.

 

Služby jsou poskytovány na základě písemné žádosti a vyjádření lékaře o zdravotním stavu. Maximální doba pobytu je stanovena na dobu 3 měsíců.